Portal de transparència

Les activitats portades a terme des del 2017 al 2022


  • 2017. Exposició fotogràfica al Museu de Cadaqués de l'arxiu fotogràfic de Joan Vehí.
  • 2018 i 2019. Cap exposició fotogràfica pero continuïtat de l'arxiu de Joan Vehí i el seu manteniment.
  • 2020. Activitat paralitzada al Museu de Cadaqués i a la Fundació Joan Vehí a causa de la COVID-19.
  • 2021. Amb restriccions sanitàries, apertura de l'exposició "Dalí, Cadaqués. Un vincle captat per Joan Vehí". Recull fotogràfic de la vida de l'artista durant els seus anys a Cadaqués.
  • Que el 2022. Exposició fotogràfica "Meli, Cadaqués, Dalí". Fotografies fetes per Melitó Casals, fotògraf personal de Salvador Dalí i amic de Joan Vehí. Abril 2022-Gener 2023.Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu


President: Antoni Vives Tomàs

Vicepresident: Pere Maset Tuègols

Secretari: Francesc Guillamet Ferran

Tresorer: Àngel Baró Noguer

Vocals: Moisès Vehí Escofet

Consol Vehí Escofet

             Jaume Angelats Morató

Anna Guisseppina Maio

Bonaventura Pons Sala


Estats financers i memòria econòmica corresponent als exercicis 2017 al 2021


Adjunt.


Estatuts


D’acord amb l’article 5 dels seus estatuts, la finalitat fundacional és conservar, exposar, estudiar, editar, reproduir i difondre el seus fons dotacional consistent en l’obra de Joan Vehí i Seriñana, composada per fotografies, diapositives i films realitzats per a el mateix o provinents de donacions sobre tot tipus de suports inclosos clixés, plaques de vidre, així com, documents històrics del seus fons i els que en el futur pugui tenir provinents de donacions o adquisicions.

També és finalitat de la Fundació la conservació, exposició, estudi i divulgació, per tots els mitjans, de la col·lecció d’aparells fotogràfics, de vídeo i cinema així com eines relacionades amb el min de la fotografia i el cinema del Sr. Joan Vehí i Seriñana, i els que pugui rebre o adquirir en el futur.

Així mateix és objecte de la Fundació difondre i exposar el seu fons, en especial el que té relació amb la història de Cadaqués, o dels seus habitants, atès que les 93.137 fotografies del fons actual de la Fundació, recullen la història de la vila dels darrers segles, així com la de Salvador Dalí i el seu entorn.

Aquesta tasca la porta a terme des de les seves pròpies instal·lacions o en d’altres públiques o privades amb les que estableixi els acords o convenis pertinents.

En resum, és finalitat de la fundació, tot el que estigui relacionat i contribueixi al coneixement, conservació i divulgació del mon de la fotografia i el cinema, en especial el que estigui relacionat amb la vida de Salvador Dalí i la història del poble de Cadaqués i el seu entorn geogràfic.
El recull d'exposicions dutes a terme al llarg d'aquests anys han tingut molt bona acollida i la Fundació espera poder seguir mostrant i preservant la cultura fotogràfica de Joan Vehí.