Arxiu

 

 

ARXIU PLAQUESL’arxiu, es crea a partir del recull de fotografies preses per Joan Vehí des del 1945 fins a l’actualitat. A banda d’això, el seu amor per la fotografia i per el seu poble, Cadaqués va fer que anés agrupant donacions d’aparells fotogràfics i de cinema, així com també plaques de vidre que ens il•lustren la vida del poble.

Actualment el fons consta de cent-mil negatius i tretze-mil diapositives, datats des de 1945 fins avui. Sis-centes plaques de vidre, des de principis del segle XX fins als anys 60 i cinc-centes càmeres i aparells el més antic de 1864.